SÚhlas sO SpracovAním osobných údajOV

Udeľujete týmto súhlas Ing. Lubomírovi Fiedlerovi, so sídlom Trnkova 144, 628 00 Brno, IČO: 10549935 (ďalej len "Správca"), aby v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 O ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len "Nariadenie") spracoval tieto osobné údaje:

 • meno a priezvisko,
 • e-mail,
 • telefónne číslo,
 • adresa,
 • ďalšie osobné údaje potrebné pre naplnenie stanoveného účelu.

Osobné údaje budú spracovávané len v rozsahu a za účelom nevyhnutne potrebnom pre:

 • príjem a vybavovanie otázok z kontaktných formulárov,
 • príjem a vybavovanie dopytov a objednávok na služby a produkty spoločnosti a
 • iných otázok návštevníkov webových stránok www.kiddy.cz,
 • evidenciu vhodných uchádzačov o zamestnanie (ako potenciálneho zamestnanca).

Tieto údaje budú Správcom spracovávané po dobu maximálne 3 rokov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov možno vziať kedykoľvek späť, a to písomnou formou napríklad zaslaním emailu na adresu alebo listu na kontaktné údaje firmy Ing. Lubomír Fiedler, Trnkova 144, 628 00 Brno.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, a tretej strane sú poskytované iba údaje potrebné na splnenie ich účelu (napr. dopravcovi treba poskytnúť meno, adresu a telefón za účelom doručenia objednávky z eshopu).

Osobné údaje sú poskytnuté dobrovoľne, sú presné a pravdivé.

K osobným údajom budú mať prístup len poverení zamestnanci.

Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť,
 • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame, 
 • požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov, 
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

V Brne 16. apríla 2018

Thank you for rating this article.
×
Kontaktujte nás
2000 znakov vľavo