Deti objavujú náš svet doslova pohlave. Získavajú pritom nenahraditeľné skúsenosti, rozvíjajú svoje pohybové schopnosti, stimulujú všetky svoje zmysly. Prianím všetkých rodičov je pritom zníženie rizika poranenia. Dánska firma Baby Dan vyvíja a navrhuje výrobky, ktoré vám v tomto úsilí významne napomôžu. Všetky výrobky Baby Dan obsahujú vo svojom riešení desiatky rokov skúseností, ktoré zaručujú, že s Baby Danom môžete vytvoriť maximálne bezpečný domov. Treba ale povedať, že žiadny výrobok, nech ten najlepší, nemôže nahradiť pozornosť a láskyplnú starostlivosť, ktorú dieťaťu venujú rodičia.

Preštudujte si pozorne naše webové stránky, využite všetky informácie, ktoré tu nájdete, a ak budete čokoľvek potrebovať doplniť alebo sami budete mať užitočnú informáciu, spojte sa s nami. Radi vám poskytneme doplnenie či zverejníme vaše poznatky. Nové stavebné materiály (napr. sklo, sadrokartóny a iné) prinášajú nové výzvy z hľadiska bezpečného upevnenia ochranných zábran a ohrádok. Preto poskytujeme poradenskú službu i komplexný návrh a tiež realizáciu bezpečnostného riešenia. Lebo zistiť až pri nehode, že niečo nebolo ako má byť, môže byť neskoro.

 NAŠE ZELENÉ VÝROBKY     Green_Logo.png

 Neustále pracujeme na tom, aby boli naše výrobky udržiteľnejšie. Ale čo to v skutočnosti znamená? Je ťažké nájsť jednu jednoduchp definíciu     udržiteľnosti,   pretože produkt môže byť udržiteľný mnohými rôznymi spôsobmi. Pojem "zelený produkt" pre nás teda zahrňuje všetky produkty,
 ktoré   spĺňajú aspoň jeden z nasledujúcich udržiteľných aspektov: 

  • Biologicky odbúrateľné obaly - naša nová rada bezpečnostných produktov je balená v krabiciach s certifikáciou Cradle to Cradle. Je to najprísnejšia ekologická certifikácia na svete a zaisťuje, že vyrábame produkty v čo najšetrnejších podmienkach a bez akýchkoľvek škodlivých chemikálií, alebo ťažkých kovov. To znamená, že celý obal, užívateľské príručky a katalógy produktov sú 100% recyklovateľné a 100% biologicky odbúrateľné. Všetko sa dá kompostovať, aby sa stalo biologickou živinou v pôde. 
  • Vyrobené v Dánskumnoho našich produktov sa vyrába vo vlastnej výrobe v Låsby. Dokonca aj plastové diely pre zábrany a niekoľko našich malých bezpečnostných produktov sa vyrába v našej zlievarenskej spoločnosti BD Plast. Týmto spôsobom sa vyhýbame dlhým dopravným trasám, ktoré poškodzujú klímu emisiami CO2 a znečisťujú ovzdušie, ktoré je škodlivé pre naše zdravie a pre oblasti citlivé na dusík v prírode. Výroba v Dánsku je tiež súčasťou našej ambície stať sa čo najviac sebestačnými. Je to jeden z východiskových bodov schopnosti vytvárať ekologicky šetrnú výrobu. BabyDan zaviedol systém environmentálneho managementu ISO14001 a je certifikovaný spoločnosťou Intertek.
  • Biologický materiálnaše chrániče rohov sú vyrobné zo 100% biologického materiálu. Tým sa znižuje puožívanie fosilných palív a emisia skleníkových plynov. Chrániče rohov BabyDan sú certifikované ekoznačkou TÜV Austria. Štítok je vašou zárukou, že bol testovaný podiel biologického materiálu a bola prostredníctvom nej dokumentovaná udržiteľnosť produktu. 
  • Certifikácia FSCpre naše drevené bezpečnostné zábrany používame len drevo s certifikácou FSC, rovnako ako papier s certifikáciou FSC pre naše tlačené katalógy produktov, užívateľské príučky a krabice pre náš nový rad bezpečnostných produktov. To znamená, že strom pochádza z lesa FSC, kde je vyrúbaných len toľko stromov, koľko môže les reprodukovať. Zvieratá, život rastlín a ľudia pracujúci v lesoch FSC sú dobre chránení. Týmto spôsobom pomáhame zaistiť, aby svetové lesy existovali aj pre deti vašich detí. 
  • Žiadna nebezpečná chémia - všetky materiály a chemikálie použité v našich výrobkoch vyhovujú smernici REACH. Je to naprísnejšia svetová legislatíva o chemických látkach a reguluje spôsob výroby a používania chemických látok v celej EU. Naše výrobky neobsahujú PVC, bisfenol A a ftaláty. Preto si môžete byť istí, že bezpečnostné produkty BabyDAn neobsahujú endokrinné disruptory a karcinogény. Pre nás je to samozrejmosť, bohužiaľ to tak však nie je všade, hlavne nie mimo hraníc EU. 

 

Thank you for rating this article.
×
Kontaktujte nás
2000 znakov vľavo